20 woonstudio's Woonhof Sterrelaan

  • Huurprojecten
  • Woonprojecten
Naar alle projecten

Eenzaamheid en isolatie zijn twee serieuze problemen onder de groeiende populatie senioren in ons land. In 2019 gaf een derde van de mensen boven de 75 jaar aan zich eenzaam te voelen (CBS). Vandaar dat we in 2021 het initiatief hebben genomen om in Bergen op Zoom een kleinschalig woonzorgconcept te ontwikkelen wat gericht is op het oplossen van deze problemen. 

Dit woonzorgconcept bestaat uit studio’s waar ouderen zelfstandig kunnen wonen en gemeenschappelijke ruimtes die ontworpen zijn om mensen met elkaar te verbinden. Door ouderen de mogelijkheid te bieden om zelfstandig met anderen te wonen zorgen we voor een hogere mate van sociaal contact en kunnen we hen efficiënter voorzien van zorg aan huis. 

Ruimte voor vernieuwing

In Bergen op Zoom gaat het nieuwe Home & Care concept worden gerealiseerd aan de Billrothstraat. Het pand wat eerder op het perceel stond heeft tot 2014 dienst gedaan als kinderopvang en is daarna slecht onderhouden. Medio 2022 zijn de werkzaamheden ter voorbereiding van de sloop van het gebouw begonnen en zal er ruimte worden gemaakt voor een nieuw pand.

Dit nieuwe pand gaat worden gerealiseerd middels het VOXS bouwsysteem van Bergh Bouwsystemen. Het bouwen via dit bouwsysteem levert verschillende voordelen op waaronder; minder bouwoverlast, minder uitstoot en een lagere kostprijs per m2 ten opzichte van traditionele bouw. Het woonzorgconcept gaat bestaan uit 20 studio’s voor senioren. Met de bouw is op 15 november 2023 gestart en het project wordt naar verwachtinhg medio 2024 opgeleverd.

In het nieuwe pand zal Thuiszorgstichting “Dat” de thuiszorg gaan verzorgen voor de bewoners. De eerdere samenwerkingen met deze organisatie heeft ons overtuigd van hun kundigheid om de gewenste kwaliteitszorg te verlenen aan de bewoners.

Meer weten over de technische details? Bekijk dan het project via Bergh Bouwsystemen

Voor vragen kunt u direct contact met ons opnemen.

Bergh Bouwsystemen


Aannemer: Bergh Bouwsystemen

Ik help je graag verder

Marc van den Bergh

Directeur Stel je vraag

Updates

Voorbereidende werkzaamheden bezig

In opdracht van Bergh Vastgoed zijn we bezig met de

13-09-2023
Anterieure overeenkomst getekend

In de anterieure overeenkomst worden alle afspraken tussen de betrokken partijen vastgelegd. Dit is dan ook een belangrijke stap dichter bij de start van de bouw van het project.

10-05-2022
Ontwerp gereed

Het eerste en voorlopige ontwerp is gereed. Dit ontwerp gaat worden voorgelegd bij de vergunning verstrekkende partij.

20-04-2022

Diensten binnen dit project

Uitwerking ontwikkeling

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling bedenkt een planidee dat past bij een beoogde locatie op basis van de wens van een opdrachtgever of bij een eigen ontwikkeling.