Verwerven locaties

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling verwerft zelfstandig posities van grondpercelen waarop korte of middellange termijn een ontwikkeling kan plaats vinden. Dit kan een bebouwd of een onbebouwd perceel zijn mits er maar voldoende potentie aan deze locatie toegekend kan worden.

In de meeste gevallen is er een pril planidee hoe de betreffende locatie kan worden herontwikkeld.

Op basis van een quick scan wordt in beginstadium beoordeeld of de aankoop van een perceel haalbaar kan worden gemaakt en of dat de gewenste toekomstige bestemming aanwezig is of gerealiseerd kan worden. Ook zal worden beoordeeld of dat de aankoop past binnen het risicoprofiel van Bergh Vastgoed & Ontwikkeling. Eventueel worden beleggingspartners gezocht die samen het risico willen delen.

Indien de uitkomst van de scan positief is kunnen stappen ondernomen worden tot verwerving van het perceel.

Meer informatie