Uitwerking ontwikkeling

Op basis van de wens van een opdrachtgever of bij een eigen ontwikkeling op basis van de kennis van de actuele markt, wordt door Bergh Vastgoed & Ontwikkeling een planidee bedacht welke passend is voor de beoogde locatie.

Met dit idee, de locatiegegevens en de bestemmingsplangegevens wordt schetsmatig een abstract plan gemaakt van het toekomstige bouwvolume met de benodigde buitenruimtes. Het kan echter heel goed mogelijk zijn dat een planidee niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Op dat moment zal er afstemming plaats vinden met de gemeentelijk overheid om te kunnen toetsen of er medewerking verleend kan worden aan een aanpassing van het bestemmingsplan. Als er geen medewerking verleend kan worden zal het planidee moeten worden aangepast. Indien de gemeente positief besluit is de gewenste bestemming niet direct beschikbaar. Dit moet uitgewerkt worden via een ambtelijke procedure en is vaak erg tijdrovend en werkt kostenverhogend.

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling heeft voldoende kennis van al deze omgevingsfactoren om in een pril stadium een correct schetsontwerp te kunnen produceren. De ontwerpschets, ook wel volumenstudie genoemd, zal navolgend esthetisch en technisch verder worden uitgewerkt door een vooraf geselecteerde architect of tekenbureau. Van dit ontwerp van het project wordt een kostenraming gemaakt.

Meer informatie