Diensten

Bij Bergh Vastgoed & Ontwikkeling initiëren of dragen we zorg voor complete ontwikkeltrajecten, of delen daarvan. Van investering tot aan verkoop of verhuur en van het eerste ontwerp tot aan het planmatig onderhoud.

Verwerven locaties

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling verwerft zelfstandig posities van grondpercelen waarop korte of middellange termijn een ontwikkeling kan plaats vinden.

Uitwerking ontwikkeling

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling bedenkt een planidee dat past bij een beoogde locatie op basis van de wens van een opdrachtgever of bij een eigen ontwikkeling.

Realiseren bouwprojecten

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling draagt zorg voor alle voorbereidende activiteiten tot aan de daadwerkelijke start van het bouwproject.

Verhuur bedrijfsonroerend goed

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling heeft diverse (bedrijfs)objecten in eigendom die bestemd zijn voor de verhuur.

Verkoop bedrijfsonroerend goed

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling ontwikkelt nieuwbouwprojecten voor de verkoop waarbij meestal een marktverkenning aan het planinitiatief vooraf is gegaan.

Advisering rondom bouwprojecten

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling adviseert beleggers/eigenaren die van plan zijn om te investeren in onroerend goed of een eigen project wil realiseren.

Bouwmanagement

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling kan bouwprojecten begeleiden en kan over het gehele bouwproces directie voeren.