Diensten

Bij Bergh Vastgoed & Ontwikkeling initiëren of dragen we zorg voor complete ontwikkeltrajecten, of delen daarvan. Van investering tot aan verkoop of verhuur en van het eerste ontwerp tot aan het planmatig onderhoud.

Verwerven locaties

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling verwerft zelfstandig posities van grondpercelen waarop korte of middellange termijn een ontwikkeling kan plaats vinden.

Uitwerking ontwikkeling

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling bedenkt een planidee dat past bij een beoogde locatie op basis van de wens van een opdrachtgever of bij een eigen ontwikkeling.

Verhuur vastgoed

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling heeft diverse (bedrijfs)objecten in eigendom die bestemd zijn voor de verhuur.

Verkoop vastgoed

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling ontwikkelt nieuwbouwprojecten voor de verkoop waarbij meestal een marktverkenning aan het planinitiatief vooraf is gegaan.