Verhuur vastgoed

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling heeft diverse (bedrijfs)objecten in eigendom die bestemd zijn voor de verhuur. Vaak is dit bestaand onroerend goed wat op basis van een marktconforme huurovereenkomst verhuurd kan worden voor een vaste periode aan een gebruiker.

Bergh Vastgoed & Ontwikkeling´╗┐ stelt zelf de huurovereenkomsten op en is tijdens het gebruik de eerste contactpersoon voor huurdersaangelegenheden. Met deze korte lijnen heeft de huurder altijd het optimale genot van het te gebruiken object.

Het kan echter ook zo zijn dat een toekomstige gebruiker niet de investering voor een nieuwbouw wilt doen (denk bijvoorbeeld aan cashflow). Bergh Vastgoed & Ontwikkeling´╗┐ is dan mogelijk bereid deze investering voor de gebruiker te doen mits de wijze waarop het nieuw te bouwen vastgoed courant wordt ontworpen, dat de te sluiten huurovereenkomst voldoende mogelijkheden biedt om de investering te kunnen doen en dat het te bouwen object binnen het risicoprofiel van Bergh Vastgoed & Ontwikkeling´╗┐ past. Via deze weg wordt er een turnkey project gebouwd voor een toekomstige huurder.

Meer informatie