Residentie Moermont

  • Bedrijfsprojecten
Naar alle projecten

Een eigentijds en modern gebouw in drie bouwlagen, ontworpen op de grens tussen het nieuwe bedrijvenpark Moermont en de woonwijk Meilust. Op deze locatie werd op historische grond een multifunctioneel gebouw gerealiseerd met als gebruiksfunctie verpleeghuis dat inmiddels gebruik is genomen door Tante Louise Vivensis. Het gebouw omvat een vloeroppervlakte van circa 16.500m² en is voorzien van 220 bewonerskamers, gezamenlijke woonkamers, een medisch centrum, een restaurant en ontvangstruimte inclusief een dagwinkel. Het gebouw is duurzaam ontworpen waardoor het een laag energieverbruik heeft en het eenvoudig in de toekomst omgebouwd kan worden voor andere gebruiksfuncties.

Voor dit plan werden we door woningstichting Wonen West Brabant benaderd omdat zij op zoek waren naar een tijdelijke huisvesting voor 250 cliënten van een zorgstichting. Uit hun overleg met de gemeente bleek dat we bedrijfsgrond in de verkoop hadden waarop zo’n tijdelijke locatie
gerealiseerd kon worden.

Doelstelling was om de grond voor ca.10 jaar van ons te huren en daar middels semipermanente bouw een tijdelijke opstal op te zetten voor de huisvesting van de cliënten. De zorgstichting kreeg op die manier de kans om haar huidige locatie, in het centrum van de stad, in één fase te slopen en opnieuw te bouwen.

We zijn met hun commissie om tafel gegaan en zijn met de opdrachtgever mee gaan denken aan een betere oplossing dan een tijdelijke huisvesting. Het bleek dat er veel geld nodig was om een tijdelijk verpleeghuis te bouwen volgens de geldende eisen. Daarnaast gaven wij de voorkeur aan verkoop van de bouwgrond i.p.v. het verhuren van de bouwgrond.

Met het Programma van Eisen van de Wonen West Brabant, de wensen van de woningstichting voor de flexibiliteit van het nieuw te maken project en de diverse architecten zijn we een ontwerptraject opgestart. Hierbij hebben we uiteindelijk op basis van het beschikbare bouwkavel een complex ontworpen voor de tijdelijke huisvesting (wat nu permanent geworden is) voor 227 cliënten. Het verpleeghuis bevat diverse groepen van samenlevingsvormen voor somatische cliënten en psychogeriatrische cliënten met een compleet voorzieningsniveau van bijeenkomstruimtes, restaurant, bioscoop, kapsalon, supermarkt, etc. 

Gezien het feit dat het project in de basis ontworpen is voor tijdelijk gebruik door de zorgstichting hebben we in het ontwerp meegenomen dat het gebouw flexibel ingericht is en t.z.t. hergebruikt kan worden als kantoor, school of zelfs woonappartementen.

Na een voorbereidingstraject van 1 jaar heeft de Bergh Bouwgroep de opdracht gekregen om het pand te realiseren en is Bergh Vastgoed & Ontwikkeling erbij betrokken gebleven om het projectmanagement (= bouwdirectie) te organiseren. In een bouwtijd van 1,5 jaar is het project gerealiseerd en is zeer succesvol gebleken waardoor de tijdelijke huisvesting inmiddels aangepast is naar een definitieve huisvesting voor de zorgcliënten. Het gebouw is een fijn gebouw geworden om in te werken en het blijkt ook uit de signalen die we krijgen dat het zeer prettig is om er in te wonen.

Architect

Rob van den Bergh Architecten, Bergen op Zoom

Opdrachtgever

Wonen West Brabant

Uitvoering

Opgeleverd in 2010

Ik help je graag verder

Marc van den Bergh

Directeur Stel je vraag

Vergelijkbare projecten

Gerealiseerd

Residentie Saturnus

Gerealiseerd

Appartementen en Woonzorgcomplex Vissershaven